För mer information

NSS Kansli

Box 133

761 22  Norrtälje

0176-15226

 [NSS Hemsida]

 

 

 

     


1. Historia

Sällskapet bildades 5 aug 1920, då ett 30-tal seglings- och motorintresserade personer samlats till ett möte i Göteborgs banks lokaler i Norrtälje. Idén till detta möte hade väckts i seglarnas stamlokus "Gula paviljongen" vid café Bergshyddan innanför Societetsparken, samma paviljong som sedan 1936 finns på Flaten. Denna vår härliga klubbholme, strax väster om Gräddö, arrenderades av NSS från 1936 och inköptes 1942, för det facila priset av 3000 kr. Under många år drevs Flaten parallellt med det längre in i Norrtäljeviken belägna Flaggberget, innan det sistnämnda såldes och kunde frigöra pengar för bryggor och hamnanläggningar. NSS har en gedigen kappseglingshistoria med stora framgångar.

2. Hamnanläggningar

Sällskapet hyr ut bryggplatser till såväl medlemmar, som icke-medlemmar vid våra brygganläggningar i Norrtälje. Förutom klubbhamnen vid Villagatan( norra sidan av Kärleksudden) finns bryggor i Kvisthamraviken och bryggor på norra sidan av Norrtäljeviken.

 

För att försvåra stölder och skadegörelse bevakas NSS klubbhamn och Hamnplan, av våra medlemmar.

 

3. Vinteruppläggning

Sällskapets vinteruppläggningsplats hittar du i östra delen av Norrtälje hamn, den så kallade Hamnplanen vid Krukmakargatan 1. Här kan mot en viss avgift vinterförvara din båt. På hamnplanen finns vatten och el för att underlätta ditt arbete med båten.

En arbetsgrupp bestående av medlemmar i sällskapet arbetar 4-5 dagar varje vår och höst med sjösättning och torrsättning av båtar, för vilket du betalar ett självkostnadspris. Vi har egen lyftkran, traktor och båttransportkärra. Kranen klarar att lyfta båtar upp till 10 ton.

4. Flaten

NSS äger sedan 1942 en klubbholme i yttre delen av Norrtäljeviken. På ön finns förutom bryggor ett klubbhus, bastu, grillplats, en övernattningsstuga och sopmaja med dass. Ön disponeras fritt av sällskapets medlemmar. Gäster är välkomna på Flaten och ombeds för att bidraga till de löpande kostnaderna att frivilligt erlägga en mindre dygnsavgift.

5. Kansli

Vårt kansli finns på Kungsgatan 15 i Norrtälje. Vintertid hålls kansliet öppet en kväll i veckan, sommartid två. Aktuella öppettider finner du i matrikeln. Telefon till kansliet är 0176-15226. Då kansliet är stängt finns telefonsvarare inkopplad.

Via kansliet kan du bl.a:

  • Ansöka om medlemsskap

  • Hyra bryggplatser

  • Boka sjö- och torrsättningstider

  • Anmäla ändringar i medlemsuppgifter

  • Anmäla dig till NSS-arrangemang

  • Kvittera ut medlemsnyckel

  • Ställa frågor om betalningsaviseringar

6. Verksamhet

NSS genomför årligen ett antal kappseglingar, fester och andra arrangemang. Dessa framgår av medlemsmatrikeln, våra anslagstavlor  och på hemsidan. Du är varmt välkommen att delta. Vi har jättekul!

Ungdomssektionen bedriver vår och höst, seglarskola med optimistjollar. Det är såväl nybörjar, som fortsättargrupper.

Förutom kansliet bedrivs all verksamhet i NSS som ideell föreningsverksamhet av sällskapets medlemmar. För att öka sammanhållningen och minska arbetsbördan för de mest frivilliga, är det av stor vikt att så många som möjligt drar sitt strå till stacken. Det finns arbetsuppgifter av de mest skiftande slag, alltifrån festfixare till kranförare och därför kan alla vara med och hjälpa till.

Info och utb.sektionen NSS

Reijo Lustig tel: 0176-15286

 

 

 

Besök våra annonsörer:

 
 

 

 

Copyright © 2004 Båtliv i Roslagen Handelbolag.