Säkerhetsutrustning

 
 
 
 

 

     

Säkerhetsutrustning fritidsbåtar

Här hittar du en lista över Sjöfartsverkets rekommendationer till säkerhetsutrustning på fritidsbåtar.

  • A) Inomskärs 
  • B) Utomskärs 
Säkerhetsutrustning A B Anmärkning
Materiel
Brandsläckare 1 1  
Drivankare 1
Ficklampa 1 1  
Förbandsartiklar 1 1
Livboj med ljus 1 1  
Livflotte 1
Livlina med säkerhetsbälte 1 2  
Nödsignal, röda 
handbloss 2 
2 2 Högst 3 år gamla
Nödsignal, fallskärmsljus   2 Högst 3 år gamla
Räddningsväst (flytväst) 1 1 En per person
Tändstickor  1 1 I vattentätt fodral
  • A) Inomskärs 
  • B) Utomskärs 
Nautisk utrustning A B Anmärkning
Kikare 1 1
Kompass 1 1  
Kommunikationsradio, VHF (1) 1
PR-radio 1    
Radarreflektor  (1) 1
Rundradiomottagare  1 1 För väder- rapporter
Signalhorn, visselpipa 1 1
Sjökort. aktuella farvatten 1 1 Ej över 2 år gamla
Sjökortsbeteckningar, 
kort A
1 1
Sjötrafikföreskrifter  1 1  
Svensk fyrlista 1
Svenska Lots   1  
  • A) Inomskärs 
  • B) Utomskärs 
Övrig utrustning A B Anmärkning
Ankare med lina/kätting 1 1 Stor båt 2
Förtöjningsgods, bogserlina 1 1 Fler linor
Kastända  1 1
Båtshake  1 1  
Åror (paddel), par 1 1
Pump (öskar), pyts 1 1  
Passare (1) 1
Transportörer, kurslinjal (1) 1  
Lod  1 1
Logg    1  
Klocka  (1) 1 Med sekundvisare
Reservbränsle 1 1 För motorbåt
Reservmateriel 1 1 För motor, rigg, segel
Rorkult i reserv 1 1 Särsk. för båt med ratt
Startbatteri reserv (1) 1 För större motorbåt
Kniv       
Verktyg  1 1
Dricksvatten, reservproviant (1) 1  

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lagom
-För kort

-Följ upp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra annonsörer:

Tipsa andra om artikeln
Ditt namn:

Din e-post:

Mottagarens e-post: