Flytvästen kan rädda ditt liv

 
 
 
 

 

           
     

Flytvästen kan rädda ditt liv

Många har en egen eller kan enkelt låna en flytväst. Trots detta beror många drunkningsolyckor och tillbud på att flytväst inte har använts eller att den använts på ett felaktigt sätt. Det finns säkert de som inte tycker sig ha råd att skaffa en flytväst. Men de vet troligen inte att det går att låna en från någon av de fler än 300 flytväst-depåer som finns i Sverige.

Under 2003 omkom 23 personer i samband med små-båtsolyckor. De senaste tio åren har 384 personer drunknat i samband med fritidsbåtar. Antalet fritidsbåtar ökar för varje år men inte alltid kunskapen om vad som kan hända om någon faller överbord.

  Flytvästar kan inte bara användas i båtar. Vid fiske från stränder och klippor är västen en bra trygghet. Små barn som vistas i och vid vatten kan med fördel använda flytväst som en extra säkerhet, givetvis i kombination med ständig tillsyn.

Flytvästar är tillverkade för att möta bestämda krav under vissa givna förutsättningar. Ändras dessa kommer västen inte att fungera som det var tänkt. Det är därför viktigt att
förstå skillnaden mellan olika flytvästar för att kunna välja den väst som passar behovet bäst.
  Alla flytvästar som säljs i affärer skall uppfylla den gemensamma EU-normen och vara CE-märkta. Det finns två grupper av flytvästar.
 

Räddningsvästen
  ska kunna vända användaren till ett stabilt ryggläge inom 10 sekunder och därefter hålla hennes näsa och mun över vattenytan.


Räddningsvästar delas in i tre klasser:


Bärighet 275 N.

Uppblåsbara västar för professionellt bruk under seglingsförhållanden i öppen sjö. Skall klara full
seglarutrustning, även med tunga tillbehör.


Bärighet 150 N.

En väst med stor bärighet för seglare i hårda förhållanden
med full seglarutrustning. Uppblåsbara eller med fasta flytelement.


Bärighet upp till 100 N.

Den vanligaste räddningsvästen i svenska vatten.
Finns i olika viktklasser från 3 kg och uppåt. Fast
flytmaterial. Fungerar utmärkt i de flesta situationer.

 


De uppblåsbara räddningsvästarna har under senare år blivit mycket populära. Det är viktigt att komma ihåg att dessa västar kräver årlig genomgång av kunnig personal för att kunna fungera på ett tillfredställande sätt.


Flytplagg
 Flytplagg finns i en rad olika utföranden, seglar-, fiske-, kanotvästar är några typer. Flytplagget är endast en flythjälp och kan inte vända användaren till ryggläge utan
strävar efter att hålla henne i vertikalt läge. Flytplagg är för de som har vattenvana och är simkunniga. De får inte tillverkas eller säljas till barn under 30 kg.

 

Prova med kläder
  - Såväl räddningsväst som flytplagg måste provas och då under de förhållanden som den är tänkt att användas. Detta gäller både vuxna och barn. Västen skall vara bekväm och sitta bra med de kläder som man kan tänkas ha på sig.

 


Räddningsvästen skall också kunna vända användaren rätt och hålla henne flytande även med genomblöt klädsel. Bara genom att först ha provat västen kan man känna sig säker på att den fungerar på rätt sätt.
  På barn är det speciellt viktigt att testa västen. Riktigt små barn ska prova västen med kläder och torr eller genomblöt blöja - västens förmåga att vända bäraren till ryggläge kan variera.
  Det är också viktigt att prova med regnkläder och stövlar. Täta plagg som inte vattenfylls har stor flytkraft och det kan innebära att den som faller i vattnet kan komma upp med fötterna först.


Prova flytvästen gör barn och vuxna lämpligen tillsammans. Det är viktigt att få känna
hur det är att ramla i, ligga stilla och se att västen ger den hjälp som den är avsedd för under lugna och kontrollerade former. Det ger trygghet för alla. När olyckan är framme får det inte vara den första gång som man kommer i kontakt med vattnet tillsammans
med räddningsvästen. Tänk på att stanna vid båten om du faller överbord!


Män över 50 flyter inte
Den typiska båtolyckan sker när en man över 50 år ger sig ut för att fiska. Båtturen sker i en liten sjö i lugnt väder. Mannen använder inte flytväst och är ensam när han faller överbord. Om mannen använt flytväst skulle hans överlevnadschanser ha ökat avsevärt.


Många turister är ovana vid våra svenska väder- och vattenförhållanden. Kunskap om
behovet av flytväst och våra kalla vatten saknas ofta vilket leder till onödiga drunkningstillbud.
Att tänka på - simma längs med stranden eller båten!


Livförsäkring att låna gratis
De som tycker att flytvästen är en kostsam investering för ett enstaka tillfälle kan få låna en. Svenska Livräddningssällskapet har medverkat till att det i Sverige finns fler än 300 flytvästdepåer över hela landet där det går att låna räddningsvästar gratis eller till en mycket låg kostnad.

 


Ytterligare upplysningar
Torsten Nitér, 08 654 18 30, 070 555 91 71, eller
Anders Wernesten, 031 744 16 52, 070 592 95 67.

Flytvästdepålista innehållande adress och telefonnummer till landets flytvästdepåer .
Se även www.sls.a.se - Fakta

Svenska Livräddningssällskapet  
Snörmakarv. 35, 168 38 Bromma

Telefon 08-654 18 30

Telefax 08-651 81 10

Hemsida www.sls.a.se


Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lagom
-För kort

-Följ upp


 

 

 

Våra annonsörer:

Tipsa andra om artikeln
Ditt namn:

Din e-post:

Mottagarens e-post:

 

 

 

Copyright © 2004 Båtliv i Roslagen Handelbolag.