Utrustning

 
 
 
 
Navigationsutrustning
Övrig utrustning
Nautisk utrustning
Flythjälpmedel
Nödutrustning

 

  Skrov
En välskött båt är oftast en säker båt. Under uppläggningssäsongen kan du lätt kontrollera skrovet. Undersök om det finns sprickor eller andra skador på skrov, köl och roder. Var extra noga vid skrovet i kölens bakkant, för där uppstår lätt sprickor vid grundstötning.

Hål
Din båt har ett antal genomföringar, vattenintag och avlopp. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar både ventilen och själva genomföringen i skrovet. Ventilen ska sitta ordentligt fast och skrovet ska vara utan sprickbildning i anslutning till genomföringen. Glöm inte att öppna alla genomföringar när båten står på land under vintern.

Livsele
På båten ska det finnas gott om handtag att hålla sig i, både på och under däck. Framför allt ska det finnas gott om säkra fästpunkter för livselen, en av de viktigaste säkerhetsdetaljerna ombord.

Sittbrunn
Detta är en utsatt del av båten om du råkar ut för hårt väder. det är framför allt självlänsen och nedgångsluckorna som är känsliga delar. Får du "grönt vatten" ombord måste det snabbt ut. Två länspumpar är att rekommendera.

Fästen
En pollare ska sitta i rejäla, inplastade förstärkningar, fästade med kraftig genomgående bult i rostfritt stål eller brons. Mantågsstöttornas infästningar måste också vara starkt utförda, jämför med livselen som ska klara 2 ton.

Motor
För en motorbåt är naturligtvis motorn en mycket väsentlig del för säkerheten. Motorhaverier är en ofta förekommande orsak till sjöräddningsinsatser vad det gäller fritidsbåtar. Det är viktigt att regelbundet kontrollera bränsleslangar och anslutningar, ventilation av motorrummet, eventuellt läckage kring bränslepumpar och filter. Bränsletanken ska rengöras regelbundet.

Roder
När det gäller segelbåtar är roderhaverier inte ovanliga. Kontrollera så att det inte finns glapp i lager och infästningar, roderbladet ska vara utan sprickor och delamineringar. Har du rattstyrning ska du vara noga med att kontrollera så att styrvajern inte har några skador.

Rigg
Ny teknik och nya material har gjort moderna riggar starka och effektiva. Samtidigt har riggarna blivit högre och lättare och kräver noggrann skötsel och kontroll. Vant och stag måste kollas regelbundet, ländstycken och deras pressning till vajern är en annan känslig punkt. Vantskruvarna måste vara oskadade och raka. Se till att den löpande riggen är hel och löper fritt i block och löpskivor, då dessa delar utsätts för ständigt slitage.

Elsystem
Dagens båtar blir alltmer beroende av elström, då en större del av navigationsutrustningen är beroende av el. Självklart ska du ha extra säkringar och glödlampor ombord.

Gasol
Gasolflaskan ska förvaras stående i ett slutet utrymme som är dränerat ut i det fria. Kontrollera kopparrör och slangar som ska vara orange SIS-märkta. Läckindikatorer placeras i det dränerade utrymmet nära gasolflaskan.

Lanternor
Alla båtar och fartyg under gång till sjöss är skyldiga att ha navigationsljus tända från solnedgång till soluppgång, enligt COLREG (1972 års internationella sjövägsregler) som publicerats i Sjöfartsverkets kungörelse med de internationella sjövägsreglerna m.m. (SJÖFS 1989:15).
Lanternor som installeras ombord på båtar och fartyg skall uppfylla kraven i SJÖFS 1989:15, regel 22 och på dokumentation, enligt bilaga 1.
Sjöfartsverket godtar lanternor som har godkännande från annat EG-land.

 

 

 

 

 

Källa:Sjöfartsverket hemsida

 

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lagom
-För kort

-Följ upp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra annonsörer:

 
 

Tipsa andra om artikeln
Ditt namn:

Din e-post:

Mottagarens e-post:

 

 

 

Copyright © 2004 Båtliv i Roslagen Handelbolag.